Plans Directors o Estratègics de Mobilitat

Els Plans Directors i Estratègics de Mobilitat són documents per a la planificació estratègica de la mobilitat, amb l’objectiu d’esdevenir un marc de referència per a les polítiques municipals i supramunicipals amb incidència en la mobilitat urbana i interurbana en tots els modes de transport.

Exemples de projectes

Més projectes