Disseny de models de serveis de transports

Anàlisi de la viabilitat i estudis de demanda per a la implementació de nous serveis de mobilitat:

  • Serveis de bicicleta pública compartida.
  • Serveis de bicicleta de càrrega pública compartida.
  • Serveis de ciclomotors i motocicletes compartits.
  • Serveis de turismes compartits.
  • Flotes de bicicletes compartides.
  • Xarxa d’aparcaments segurs de bicicletes de rotació.
  • Xarxa d’aparcaments segurs de bicicletes per a persones residents.
  • Etc.

Exemples de projectes

Més projectes