Projectes d’aparcaments per a bicicletes

Projectes constructius per a la implantació d’aparcaments de bicicletes:

  • En via pública: aparcaments coberts i descoberts.
  • En recintes privats: aparcaments en equipaments, locals en planta baixa, comunitats de propietaris, etc.

Exemples de projectes

Més projectes