Anàlisi video i ITS

Càlcul de la intensitat de vianants, bicicletes, vehicles de mobilitat personal, autobusos, cotxes i motos a partir de lectura d’imatges vídeo obtingudes amb una càmera de perxa telescòpica.

Exemples de projectes

Més projectes