Anàlisi video i ITS

Càlcul de la intensitat de vianants, bicicletes, vehicles de mobilitat personal, autobusos, cotxes i motos a a partir de lectura d’imatges vídeo.

Exemples de projectes