Enquestes

Realització i tractament d’enquestes com a eina de suport de la fase de diagnosi.

Exemples de projectes

Més projectes