Informes Big Data mòbils MITMA

Elaboració d’estudis de mobilitat a partir del Big Data de seguiment de mòbils del MITMA.

El MITMA disposa de dades diàries relatives al seguiment de 13 milions de línies mòbils a tot l’Estat per als anys 2020, 2021 i 2022. Aquest gran volum de dades, de diversos centenars de GB, representen una eina molt potent, fins ara inabastable, per a la identificació de patrons de mobilitat, especialment si les comparem amb les enquestes de mobilitat tradicionals.

A Vaic Mobility combinem el nostre coneixement en mobilitat amb l’ús de software de programació i tractament massiu de dades per crear informes a la mida de cada municipi o entitat supramunicipal.

Les principals variables disponibles són dia, hora, origen, destinació, motiu, renda, edat, gènere, viatges, viatges x km i distància. A més a més per a una mostra de dies seleccionada de cada mes, durant el segon semestre de 2023 es disposarà de repartiment modal per a desplaçaments de més de 10 km.

El nivell de representativitat territorial permet extreure fluxos de mobilitat a nivell de districte censal, fet que permet analitzar la mobilitat intramunicipal, intermunicipal i regional.

Exemples de projectes