Subvencions als ens locals per una Mobilitat Segura i Sostenible

12/08/2022

El Servei Català del Trànsit ha publicat una línia de subvencions per a municipis de fins a 50.000 habitants per al foment d’actuacions de millora en favor d’una mobilitat sostenible i segura.

S’atorguen subvencions de fins a un màxim de 150.000€ que poden arribar a cobrir el 100% de la despesa dels projectes.

La data límit per presentar la documentació és el 20 de setembre de 2022.

El tipus d’actuacions subvencionables son:

– Les actuacions a les travesseres (carreteres que creuen els municipis) mitjançant la intervenció urbanística i/o la incorporació d’elements per pacificar el trànsit.

– Les reformes urbanes que promoguin la mobilitat segura i sostenible i, molt especialment, la mobilitat activa (a peu i en bicicleta).
Exemple: la construcció de carrils bicicleta i itineraris per a vianants que redueixin la superfície destinada al vehicle privat.

– Les reformes urbanes per donar compliment a les zones de 30 km/h.
Exemple: la implantació de plataformes úniques, “superilles”, l’increment d’amplada de la vorera per pacificar el trànsit i reduir la superfície destinada als vehicles privats.

– La millora dels itineraris de vianants accessibles, molt especialment a les travesseres. S’entén per itinerari accessible l’espai de vorera reservat al vianant i els creuaments de carrers.

– La millora de la senyalització i la incorporació d’elements que permetin la pacificació i la restricció del trànsit.

– Les actuacions que comportin una millora del nucli urbà amb zones lliures de vehicles.

– Les actuacions que promoguin la mobilitat elèctrica compartida i la intermodalitat.

– Les actuacions digitals que comportin una millora de la mobilitat i la congestió del trànsit.

Aquesta línia de subvenció és compatible amb les subvencions atorgades pels fons Next Generation i presenten una gran oportunitat de transformació per a municipis petits de Catalunya, els quals moltes vegades no poden afrontar els canvis necessaris envers a una mobilitat més sostenible i segura per la manca de finançament.

Podeu trobar més informació i les bases de la convocatòria al web del Servei Català del Trànist:

https://transit.gencat.cat/ca/seguretat_viaria/subvencions-ens-locals/?s=08

Comparteix: