Tipologies d’aparcaments segurs d’ús públic per a bicicletes de Catalunya

14/03/2022

En el següent post es descriuen les diferents tipologies d’aparcaments segurs i les seves característiques.

Seguretat i tipologies d’aparcament

El nivell de seguretat en l’aparcament de bicicletes és un element clau a l’hora de captar i fidelitzar a les persones usuàries de la bicicleta. Per a aparcament de curta durada, inferior a dues hores, els requisits de seguretat són menors i es poden satisfer amb els clàssics ancoratges tipus “U” invertida que permeten lligar les dues rodes i el quadre de la bicicleta. No obstant això, per a l’aparcament de llarga durada, i especialment per a l’aparcament recurrent vinculat a la mobilitat laboral, les necessitats de seguretat s’incrementen. Aquesta necessitat d’una major seguretat en l’aparcament s’ha vist incrementada en els darrers temps per l’augment del preu mitjà de les bicicletes urbanes, per l’entrada de noves persones usuàries que busquen més qualitat i, sobretot, per la proliferació de la bicicleta elèctrica.

Necessitat de seguretat en l’aparcament de bicicletes. Vaic Mobility (2017)

Com a resposta a aquesta necessitat, diverses administracions catalanes han començat a desenvolupar xarxes d’aparcaments segurs per a bicicletes. Algunes d’aquestes comprenen àmbits metropolitans, com ara la xarxa Bicibox desplegada per l’AMB o la xarxa de Bicitancats associada a les estacions de FGC, i d’altres són d’àmbit municipal dutes a terme pels mateixos ajuntaments. A aquestes iniciatives públiques cal sumar-hi iniciatives privades que comencen a oferir aparcaments segurs d’ús públic associats a centres comercials, zones de congressos, etc.

S’identifiquen 4 tipologies principals d’aparcaments segurs per a bicicletes d’ús públic:

  • Box: Aparcaments de mida petita, formats per consignes modulars, normalment en forma de volta de canó o rectangulars. Cada mòdul té una capacitat per entre 5 i 14 bicicletes segons el model. Generalment cada usuari pot accedir únicament a la seva bicicleta. Poden disposar de diferents sistemes d’accés, però habitualment disposen d’una centraleta comuna des de la qual s’activa l’obertura de cada consigna.
  • Tancat o gàbia: Aparcaments generalment de mida mitjana o gran (>20 places), instal·lats com a recintes independents a la via pública i normalment amb estructures de tipus gàbia modular. Les persones usuàries s’han d’identificar a l’accés i un cop a l’interior trien a quin ancoratge lliguen la bicicleta amb el seu propi cadenat. Les solucions d’ancoratge a l’interior poden ser múltiples (tipus “U” invertida, aparcaments per patinets, bicicletes de càrrega, aparcaments a doble nivell, etc.). Habitualment ofereixen altres serveis com ara punt d’autoreparació o inflador.
  • Local: Aparcaments de mida mitjana o gran, ocupant generalment un local en planta baixa o part d’un local, vestíbul o aparcament fora de la via pública. De la mateixa manera que en el cas dels tancats, les persones usuàries s’han d’identificar a l’accés i un cop a l’interior trien a quin ancoratge lliguen la bicicleta. També poden oferir múltiples solucions d’ancoratge i serveis complementaris.
  • Automàtics: es tracta de solucions d’aparcament on un automatisme s’encarrega de transportar i emmagatzemar la bicicleta des de la porta d’accés fins al seu punt d’estacionament. Existeixen solucions soterrades o aèries tot i que a Catalunya actualment només n’existeixen 10 del model soterrat Biceberg, dels quals cap es troba operatiu.

Esquema funcionament Biceberg

 

 

Comparteix: