Jordi Castelló Santamaria

Ambientòleg, Màster d’Estudis Territorials i Urbanístics, i tècnic SIG. Treballant des de 2003 en planificació i gestió de la mobilitat. Ha redactat plans de mobilitat de municipis, hospitals i empreses, i en el seguiment del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. S’ha especialitzat progressivament en planificació de mobilitat amb bicicleta així com en l’avaluació ambiental de la mobilitat.

Carlos Domínguez Puig

Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC, i amb estudis de transport a la Danmarks Tekniske Universitet (Copenhague), amb especialització en consultoria en l’àmbit del transport, la logística i el territori, així com la planificació, l’avaluació ambiental i la gestió sostenible de la mobilitat. A peu o en bicicleta connecta sempre que pot noves destinacions per anar completant la seva passió per un coneixement detallat del territori.

Gerard Fernández Gómez

Arquitecte per la UPC (ETSAV) amb estudis a la universitat de Newcastle, especialitzat en projectes paisatgístics i urbanístics. Tècnic SIG especialitzat en cartografia i l’elaboració de mapes. Coneixements en disseny gràfic i utilització de noves tecnologies. Coneixements transversals entre el disseny i la tècnica. Passió per l’exploració i la comprensió del territori.

Marc Nadal Agustí

Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC, especialitzat en urbanisme i transports. Des de la consultoria i l’associacionisme defensa una mobilitat més sostenible en entorns urbans cada cop més verds i socials.

Jana Martínez

Dissenyadora gràfica especialitzada en comunicació pública. Ha treballat en campanyes de comunicació per ajuntaments i altres organitzacions i ha participat en el disseny gràfic d’espais expositius. Col·laboradora.