Simulacions de trànsit

Simulacions macro, meso i micro per a anàlisi de trànsit: capacitat d’intereseccions, prioritat semafòrica per al transport públic, efectes sobre la xarxa viària d’actuacions de guany d’espai públic, etc.

Exemples de projectes

Més projectes