Vianants i accessibilitat

Definició i concepció d’àrees de prioritat per a vianants i eixos cívics aglutinadors d’activitat humana (eixos de connexió de comerç, equipaments, zones verdes, parades i estacions de transport públic, etc.).

La creació d’aquesta tipologia de zones de prioritat per al vianant suposen una millora de les condicions d’habitabilitat. A tal efecte, en la majoria dels casos cal dur a terme una proposta de reorganització de la jerarquia viària per garantir l’accessibilitat en tots els modes de transport.

Exemples de projectes

Més projectes