Transport públic i intermodalitat

Estudis per a la concepció i optimització dels serveis de transport públic, a escala urbana, metropolitana, autonòmica i estatal.

Aquests estudis s’aborden tant des de dues òptiques diferents i alhora complementàries:

  • Optimització de la relació oferta – demanda: identificació de rutes viables i rendibles a nivell de cost – benefici.
  • Garantia de la cobertura del servei: definició de rutes prioritzant l’accessibilitat als serveis de transport públic, incloent el concepte de transport a la demanda.

Exemples de projectes

Més projectes