Anàlisi SIG

Anàlisi de dades sociodemogràfiques i territorials, i extracció de conclusions mitjançant sistemes d’informació geogràfica.

Exemples de projectes

Més projectes