Eina de càlcul de la reducció d’impactes associada a la compra d’un bitllet de tren

Autoritat del Transport Metropolità
2012

Desenvolupament de la metodologia i l’eina de càlcul de la reducció d’impactes associada als vehicles-km que es deixen de realitzar en el moment de fer un viatge en tren de Rodalies, per tal d’incorporar-ho com a informació per a la persona usuària en el moment de la compra del bitllet de tren a través de la pàgina web.

Traducció de principals resultats d’estalvi d’energia i emissions a aspectes més fàcils d’identificar com hores que podria estar una bombeta encesa, o arbres que no caldria plantar per a compensar el CO2 que ja no caldria absorbir.