Estudi d’aparcaments segurs per a bicicletes a Santa Coloma de Gramenet

El projecte busca donar, per una banda, una sèrie de criteris i bones pràctiques sobre l’aparcament segur de bicicletes, i per un altre fer una proposta d’ubicacions d’aparcaments a Santa Coloma de Gramenet.

A partir de l’anàlisi residencial, de la xarxa ciclable i els centres d’interès es fa una sèrie de propostes d’ubicacions.

S’utilitzen tres tipologies d’aparcament segur amb capacitats diferents: Box compacte, tipus Box i tancat.

Depenent de la demanda, la morfologia urbana, l’interès de l’emplaçament, etc. s’implanten unes tipologies o altres.

Finalment, es configuren una sèrie de fitxes amb l’emplaçament, plànol detall i pressupost.