EAMG edifici lloguer de trasters a Esplugues de Llobregat

Sevenity Catalunya
2022

S’estudia la mobilitat generada pel canvi d’ús d’un edifici a Esplugues de Llobregat, passant aquest d’ús industrial a ús de lloguer de trasters.

S’analitzen casos similars a Catalunya per tal de dimensionar l’aparcament interior necessari perquè el funcionament del negoci no repercuteixi a la via pública, i es proposen les accions necessàries de foment de l’accés amb modes sostenibles segons s’especifica al Decret 344/2066 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.