Guia de criteris tècnics per a l’aplicació del model Superilles a Barcelona

Ajuntament de Barcelona
2016

Els criteris tècnics es presenten en fixes organitzades segons espai, atribut, element, criteris i paràmetres.

Tipologies d’espais:

 • Via bàsica.
 • Via local.
 • Via veïnal.
 • Eix cívic.
 • Node intermodal.
 • Node de serveis.
 • Node veïnal.

Atributs de l’espai públic:

 • Mobilitat.
 • Habitabilitat.
 • Verd i biodiversitat.

Elements analitzats per a cadascun dels atributs:

 • Mobilitat
  • Vianants.
  • Bicicletes.
  • Xarxa per a bus (ortogonal, convencional, interurbà, trambus i tramvia).
  • Autocars interurbans directes o semi directes.
  • Autocars discrecionals.
  • Bus de barri.
  • Taxi.
  • Cotxes i motos.
  • Distribució Urbana de Mercaderies (DUM).
  • Vehicles de serveis i emergències.
 • Habitabilitat
  • Usos de descans. Estada i relació (lleure, esport, etc.).
  • Confort acústic.
  • Confort lumínic.
  • Confort tèrmic.
  • Salut i qualitat de l’aire.
  • Percepció de l’espai.
 • Verd i biodiversitat
  • Vegetació.
  • Aigua.
  • Fauna.

Els criteris responen a què es vol assolir per a cada tipus d’element, atribut i via, mentre que els paràmetres aclareixen la manera com s’han d’aplicar aquests criteris.