Memòria valorada del carril bici de la N-150 a Barberà del Vallès

Ajuntament de Barberà del Vallès
2018

Definició dels criteris generals i avantprojecte de millora del carril bici de la carretera N-150 a Barberà del Vallès, com a element troncal de la xarxa Bicivia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona:

  • Diagnosi de la problemàtica existent per a cadascun dels trams de la carretera.
  • Definició dels criteris de millora del carril bici: seguretat, capacitat, permeabilitat, efecte sobre la xarxa de vianants, impacte sobre la xarxa de vehicle privat motoritzat.
  • Definició de paràmetres i característiques de disseny.
  • Anàlisi de la connectivitat amb la resta d’itineraris ciclables projectats: polígon industrial Can Salvatella, connexió amb Sabadell i amb Cerdanyola del Vallès.
  • Proposta de solució per fases: curt, mig i llarg termini.
  • Càlcul del pressupost.