Projecte de pacificació de les carrerades de Guardiola de Font-rubí a les Cabanyes i la Granada

Consell comarcal de l'Alt Penedès
2022

L’objecte d’aquest projecte és definir la solució constructiva per a la pacificació i foment de la circulació de vianants i bicicletes a les carrerades que uneixen Guardiola de Font-Rubí amb les Cabanyes i la Granada.  Es tracta de camins rurals asfaltats amb una amplada variable entre els 4 i els 5 metres d’amplada on hi ha una baixa intensitat de circulació de vehicles, inferior als 300 vehicles/dia, però on les velocitats de circulació són elevades.

La tipologia de solució adoptada és la de carretera 2-1, on es destina un carril central a la circulació en ambdós sentits dels vehicles de motor, i es dibuixen unes franges laterals per a la circulació de vianants i bicicletes.

+informació.