Programa Superilles de Barcelona

Ajuntament de Barcelona
2017-2021 (en curs)

Diversos indicadors dibuixen una ciutat de Barcelona al límit de la seva capacitat amb relació a la qualitat de vida de les persones: manca d’espais verds, alts nivells de contaminació, elevada accidentalitat viària, sedentarisme, contaminació acústica, etc.

En conseqüència, cal actuar per frenar els aspectes negatius i per potenciar els aspectes positius d’una ciutat amb una densitat de població que esdevé de les més elevades d’Europa.

El Programa Superilles té l’objectiu de millorar l’habitabilitat de l’espai públic, reduint l’espai actualment ocupat pel trànsit privat, tot fomentant una mobilitat més sostenible i centrada en les persones.

 

El model Superilles reorganitza el funcionament dels carrers,  diversificant els que serveixen al trànsit de pas i qualificant la resta de carrers per a altres funcions, com les d’esbarjo, l’estada i la implantació del verd i la biodiversitat.

 

En aquest encàrrec s’ha realitzat l’assistència tècnica per a la implementació del model Superilles als àmbits definits com a prioritaris en el Programa Superilles.