10/05/2017

Visualització en temps real dels serveis de transport públic

Aquest visor, creat en el marc d’una Master Thesis elaborada per Patrick Brosi, permet observar la posició de les diferents línies de transport públic (metro, autobusos, serveis ferroviaris intermunicipals, etc.) en diferents parts del món.